Voor het doeltreffend en efficiënt verwijderen van bv. 2 componenten drukinkten zoals epoxies en solderresist, om het gaas en stencil te recupereren.  Het product heeft een vlampunt groter dan 61°C wat gunstig is voor transport en opslag.

Image

1 liter, 5 liter, 25 liter
Open prijslijst: in progress
Gesloten prijslijst: Inloggen