Max All – SWLR+ emulsion


Max all – SWLR + emulsie is bestendig voor alle type van inkten en geeft een grote mechanische bestendigheid voor hoger rakeldruk. Het product geeft een flexibele blauw/groen film. Na het toevoegen van de diazo is het product max 2 à 3 maand houdbaar.

Image

1 liter, 5 liter
Open prijslijst: in progress
Gesloten prijslijst: Inloggen